دستگاه تست باتری

داشتن یک دستگاه تستر باتری چه مزایای میتواند داشته باشد.


دستگاه تست باطری ماشین از طریق اندازه گیری ولتاژ و مقاومت داخلی باتری، وضعیت سلامت، خرابی و اینکه باطری نزدیک به خرابی است یا خیر را تشخیص دهد . دستگاه  BT304  محصول آکو باتری امکان تنظیم دو واحد آمپر ساعت (Ah) و یا جریان استارت سرد CCA (EN) را به عنوان پارامتر ورودی دارد. نمودارهای سلامت و شارژ به صورت جداگانه ترسیم می شود. علاوه بر تست باتری،دستگاه تست باتر ی BT304  علاوه بر تست باتری ماشین قابلیت تست دینام با قابلیت ثبت کمترین و بیشترین ولتاژ دیده شده و تست استارت با ترسیم نمودار ولتاژ حین استارت در دستگاه تعبیه شده است. این نوع دستگاه تست باطری نیاز به باتری داخلی ندارد و با اتصال گیره ها به سرباتری روش می شود. حداقل ولتاژ برای روشن شدن دستگاه 5/6 ولت است.

 

مشاهده بیشتر بستن