تجلیل از گروه صنعتی اشجع باتری به عنوان واحد صنعتی و تولیدی نمونه کشور

تجلیل از گروه صنعتی اشجع باتری به عنوان واحد صنعتی و تولیدی نمونه کشور

تاریخ خبر: سال 1401

گروه صنعتی اشجع باتری به عنوان واحد صنعتی و تولید نمونه کشور برگزیده شد

تجلیل از گروه صنعتی اشجع باتری به عنوان واحد صنعتی و تولیدی نمونه کشور در سی و چهارمین جشنواره ملی امتنان نخبگان جامعه کار و تولید با حضور ریاست جمهور.

 

نظرات کاربران
شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر دهید