هایپیل

تولید باتری های مخابراتی و نیروگاهی

1401/10/04 17:33

گروه صنعتی آکوباتری تولید باتری های مخابراتی و نیروگاهی دسترسی از جلو (Front Access) را آغاز نمود.