مدیر عامل بانک سینا

بازدید مدیران محترم بانک سینا، از کارخانه اشجع باتری

1401/08/17 17:00

بازدید مدیران محترم بانک سینا، جناب آقای امیری و جناب آقای سالک از خط تولید گروه صنعتی اشجع باتری  در آبان 1401