نمایشگاه تهران

حضور گروه صنعتی آکو باتری در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو و تجدیدپذیر

1401/06/21 15:18

حضور گروه صنعتی آکو باتری در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی  انرژی های نو و تجدید پذیر درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران  21 الی 24  شهریور ساعت بازدید  8صبح الی 15عصر