بازدید مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات

بازدید مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات و هیئت همراه از گروه صنعتی آکو باتری

1401/06/20 16:29

در این دیدار  آقای دکتر سید علی حسینی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات  بهمراه جمعی از معاونین محترمشان در تاریخ 17 شهریور 1401 از سالن های تولید و بسته بندی باتری های خودرویی و باتری های صنعتی گروه صنعتی آکو باتری بازدید بعمل آوردند.