نمایشگاه تبریز

حضور گروه صنعتی آکو‌باتری در یازدهمین نمایشگاه بین المللی برق تبریز

1401/06/14 09:50

یازدهمین نمایشگاه بین المللی برق تبریز 17 الی 20 شهریور 1401 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز، ساعت بازدید 16 الی 22 (غرفه شرکت آکو باتری: سالن پروین اعتصامی، راهروی ورودی)