باتری های ضد اشتعال

تولید باتری های ضد اشتعال در گروه صنعتی آکو باتری

1401/06/06 16:46

 خط تولید باتری های ضد اشتعال گروه صنعتی آکوباتری پس از گذراندن  تست های فنی و تولید آزمایشی در خط تولید این شرکت قرار گرفت. این محصولات با برند یوفو و درب و جلد رنگ روشن به بازار عرضه می شوند.