دکتر شایقی

بازدید دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل از خط تولید گروه صنعتی آکو باتری

1401/06/02 16:26

بازدید آقای دکتر شایقی رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل به همراه جمعی از دانشجویان این مرکز از خط تولید کارخانه آکو باتری جهت استفاده از ظرفیت های این نهاد علمی در راستای توسعه فعالیت های علمی و تولیدی این مجموعه با حضور مدیر عامل گروه صنعتی آکو باتری آقای مهندس اشجع برگزار گردید.